Ulga na zakup kas online

Ulga na zakup kas online

Rate this post

Ulga na zakup kas fiskalnych online – interpretacja Ministerstwa Finansów

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można znaleźć plik z objaśnieniem podatkowym z 11 lipca 2019 r. na temat ulgi na zakup kas rejestrujących on-line. W dokumencie tym zostały przedstawione zasady, które mówią, że zwrot &nbsp ; dla osób zobowiązanych ustawą powinno być wypłacone zaraz po tym, jak kasa zostanie zainstalowana. Inaczej niż wcześniej interpretowany jest okres, do którego można kupować kasy fiskalne, a także ich ilość, na którą może zostać odliczona ulga.

 1. Ulga wynosi 90% wartości kasy, lecz kwota nie może przekraczać 700 zł – należy się ona nowym podatnikom kupującym kasę online.
 2. Aby skorzystać z ulgi, należy opłacić całą wartość zakupu kasy oraz przedstawić dowód zapłaty.
 3. Można skorzystać z ulgi w przypadku płatności ratalnej – o ulgę należy wystąpić po opłaceniu ostatniej z rat.
 4. W przypadku, gdy kasa jest używana w ramach umowy najmu czy dzierżawy, ulga nie przysługuje.
 5. Można skorzystać z ulgi na wszystkie kasy zakupione w ciągu 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia ewidencji na pierwszej z nich oraz zacznie rejestrować na kolejnych kasach.
 6. Podatnicy, którzy zostali wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online:
  • mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w kolejnym miesiącu następującym po ich instalacji oraz rozpoczęciu ewidencji na kasie online;
  • mogą otrzymać ulgę na tyle kas, ile używali do tej pory;
  • mogą dostać zwrot na te kasy, które zakupią oraz rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe.
 7. Podatnicy, którzy do tej pory używali kas z kopią elektroniczną bądź papierową i nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a wymieniają kasę z własnej woli, nie mogą skorzystać z ulgi.
 8. Objaśnienie zawiera interpretacje przepisów i wskazówek, a także przykłady sytuacji podatników kupujących kasy online, a także terminy, w jakich można rozliczać ulgi.