Program Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa", w skrócie program Polska Bezgotówkowa, jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych. Należą do nich m.in. Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard. Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich. Celem Programu jest zniesienie…