Zmiany w programie “Polska Bezgotówkowa” – co oznacza dla przedsiębiorców?

Kontynuacja programu wsparcia obrotu bezgotówkowego przez Fundacje "Polska bezgotówkowa". Mikro, małe i średnie firmy dostawać będą bezpośrednie dofinansowanie z programu "Polska bezgotówkowa". Przedsiębiorcy za te pieniądze będą mogli nieodpłatnie korzystać z terminali płatniczych. Od dnia 1.03.2022, dofinansowanie uwzględnia pięć miesięcy używania terminala płatniczego i płatności do 42 000 zł na…

Program Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa", w skrócie program Polska Bezgotówkowa, jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych. Należą do nich m.in. Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard. Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich. Celem Programu jest zniesienie…