Nowość w ofercie – Klawiatura KEION Medical Keyboard

Czym jest klawiatura KEION Medical Keyboard? Żeby móc sobie odpowiedzieć na pytanie zaczniemy od samej definicji klawiatury medycznej. Klawiatura medyczna to klawiatura komputerowa dostosowana do potrzeb placówek służby zdrowia. Konieczne jest bowiem tutaj zapobieganie przeniesienia zarazków z jednego pracownika do drugiego za pośrednictwem używanej wspólnie klawiatury. Z tego powodu ważne…