Polski Ład – ważna zmiana w sprawie integracji terminali

Dotychczasowe ustalenie Polskiego Ładu Polski Ład, to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Dotychczas do informacji publicznej podawana była informacja, iż każdy przedsiębiorca od dnia 1 lipca 2022 roku będzie mieć obowiązek zintegrowania kasy online z…

Polski Ład – Co oznacza dla użytkownika urządzeń fiskalnych?

Pierwsza zmiana wprowadzona przez Polski Ład: Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy którzy korzystają z urządzeń fiskalnych, muszą umożliwić płatności bezgotówkowe. Oficjalny artykuł Polskiego Ładu: „Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym…

Zmiany w programie “Polska Bezgotówkowa” – co oznacza dla przedsiębiorców?

Kontynuacja programu wsparcia obrotu bezgotówkowego przez Fundacje "Polska bezgotówkowa". Mikro, małe i średnie firmy dostawać będą bezpośrednie dofinansowanie z programu "Polska bezgotówkowa". Przedsiębiorcy za te pieniądze będą mogli nieodpłatnie korzystać z terminali płatniczych. Od dnia 1.03.2022, dofinansowanie uwzględnia pięć miesięcy używania terminala płatniczego i płatności do 42 000 zł na…