PC-MARKET

PŁYTA PC-MARKET

Cena netto wersji podstawowej: 550,00 zł
Cena brutto wersji podstawowej: 676,50 zł

PC-Market dla Windows jest programem przeznaczonym do zarządzania sklepem, supermarketem, hurtownią oraz siecią sklepów. Program jest przejrzysty i prosty w obsłudze, w intuicyjny sposób pozwala zarządzać asortymentem towarowym oraz wykazem kontrahentów. Posiada bardzo bogaty moduł analiz i raportów. Współpracuje z większością dostępnych na rynku kas, drukarek fiskalnych, a także wszelkiego rodzaju sprzętu jaki można spotkać w placówkach handlowych (wagi etykietujące, weryfikatory cen, kolektory danych, drukarki). W połączeniu z modułem centralnym, Konsolą Kupca, umożliwia sprawne zarządzanie siecią sklepów. Wśród ponad 3 tysięcy użytkowników PC-Market są pojedyncze placówki handlowe, małe sieci sklepów obsługiwane zdalnie z centrali oraz większe sieci sklepów niezależnych z centralnym zarządzaniem za pomocą Konsoli Kupca. PC-Market 7 to połączenie nowoczesnej technologii oraz kilkunastu lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia produktu zgodnie z potrzebami właścicieli sklepów.

» szybko znajdziesz najgorzej i najlepiej sprzedające się towary,
» prześledzisz dokładną historię towaru, od wprowadzenia na magazyn do sprzedania ostatniej sztuki,
» sprawdzisz stan rozliczeń z kontrahentami, ile masz niezapłaconych faktur, ile nieodebranych pieniędzy…
» podglądniesz ile sklep “”zarobił””; program poda, jaką kwotę marży sklep zrealizował dziś (lub w przeszłości) na sprzedanych towarach
» sprawdzisz stan kasy, w każdej chwili dowiesz się ile pieniędzy powinno się znajdować w kasetce kierownika sklepu…
» zaoszczędzisz na szybkim sporządzeniu remanentu; dzięki współpracy z przenośnymi terminalami remanent będzie trwał krócej, możesz też użyć terminali do wprowadzania dostaw…
» szybko wydrukujesz etykietki na półki, sam zaprojektujesz etykietkę dla swojego sklepu (podczas dostawy program sam je wydrukuje dla nowych towarów)
» szybko o metkujesz swoje towary, dzięki współpracy z drukarkami kodów kreskowych wydruk 100 etykiet na towary, to kwestia kilkunastu sekund…
» możesz zaoszczędzić czas na wprowadzaniu dokumentów dostaw. Jeśli Twój dostawca prześle je na na dyskietce lub przez Internet.

PC-Market to połączenie najnowocześniejszych technologii informatycznych z 9-letnią tradycją programów PC-Market.
Baza danych typu klient/serwer oparta na technologii SQL to:
» stabilność pracy i bezpieczeństwo danych,
» możliwość pracy na wielu stanowiskach bez utraty płynności obsługi
» możliwość doboru rodzaju serwera do własnych potrzeb (i kieszeni)

WYGLĄD PC-MARKET

PC-Market 7 – wersja podstawowa jednostanowiskowa

Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej – współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi
lub komputerowymi za dodatkową dopłatą.
CENA NETTO: 550,00 zł
CENA BRUTTO: 676,50 zł

PC-Market LITE

Uproszczona wersja oprogramowania PC Market o funkcjonalności ograniczonej do następujących funkcjonalności:
– obsługa karty towarów
– eksport do kasy
– import sprzedaży z kasy
– zamiennie możliwość sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej
– wykonanie raportów sprzedaży na kasach
(predefiniowane i uproszczone)
CENA NETTO: 150,00 zł
CENA BRUTTO: 184,50 zł

PC-Market 7 – dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk)

Program PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej (jednoczesna praca kilku pracowników na kilku komputerach) korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata obejmuje 5 kolejnych stanowisk sieciowych.
CENA NETTO: 450,00 zł
CENA BRUTTO: 553,50 zł

Mini Market STANDARD

Program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci sklepów
CENA NETTO: 1 400,00 zł
CENA BRUTTO: 1 722,00 zł

Mini Market PRO

Program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci sklepów
CENA NETTO: 1 750,00 zł
CENA BRUTTO: 2 152,50 zł

PC-Market 7 MM

Centrala sieci sklepów wyposażonych w Mini-Market – wersja jednostanowiskowa
CENA NETTO: 1 500,00 zł
CENA BRUTTO: 1 845,00 zł

PC-Market 7 MM

Moduł zdalnego zarzdzania cenami na stanowiskach Mini-Market (dopłata za każde stanowisko)
CENA NETTO: 450,00 zł
CENA BRUTTO: 553,50 zł

Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska kasowego off-line

Moduł zarządzania kasami w trybie off-line
CENA NETTO: 300,00 zł
CENA BRUTTO: 369,00 zł

Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska kasowego przez serwer kasowy

Umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeśli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej).
CENA NETTO: 450,00 zł
CENA BRUTTO: 553,50 zł

Obsługa każdej kolejnej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk)

Obsługa drukarek fiskalnych podłączonych bezpośrednio do programu PC-Market. Umożliwia bezpośrednie wystawianie paragonu z programu.
CENA NETTO: 300,00 zł
CENA BRUTTO: 369,00 zł

KKSpec – obsługa drukarek kodów kreskowych

Obsługa drukarek kodów kreskowych. Dowolne drukarki z ze sterwonikami pod Windows
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

KKStandard – program do projektowania etykiet

Program umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; możliwość umieszczenia kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie. Możliwość wydruku zaprojektowanych etykiet dla drukarkach systemowych Windows.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Obsługa przenośnych inwentaryzatorów

Obsługa inwentaryzatorów: CiperLab711,720,8×00, Scanpal 2, Denso (protokót BHT),Symbol PDT-3100 (Aspekt), Unitech PT-700, Percon PT 2000 TopGun, Metrologic Scanpal.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Obsługa sprawdzarek cen

Obsługiwane w programie PC-Market 7 sprawdzarki cen: Elzab (wszystkie typy LAN i RS), Jantar R1, TKC Terminal Kontroli Cen.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Generator Zamówień

Moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Obsługa wag elektronicznych

Typy obsługiwanych wag elektronicznych przez program PC-Market 7: Medesa (wszystkie wagi metkujące, obsługiwane przez RS232-485, MedBus, US-BUS, Maxima (LAN)); Dibal (wszystkie wagi wersji A, K, M); Multivac Bizerba (wszystkie wagi wersji: BS); Dataprocess (DSP 500, 600, 800, 803); Avery Berkel (GM100 (LAN), seria IX (RS)); Digi SM-300 (LAN).
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Standardowy interfejs FK

Aktualnie z programu PC-Market 7 można eksportować dane do następujących programów księgowych: Comarch CDN (standard Comma), I.C.T., IKKI-Soft, Wa-Pro (WF KaPeR, WF Fakir), ProComp, Matrix Symfonia Finanse-Księgowość, Tema, MSM (Raks).
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Dedykowany interfejs FK

Szczgóły do uzgodnienia
wycena indywidualna

System lojalnościowy

Moduł umożliwiający: ustalenie reguł(y), według której stałym klientom zostaną naliczone punkty, zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze) klientów.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Rozliczanie kasjerów

Możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczania przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczania różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł dostępny wyłącznie dla instalacji PC-Market 7, które obsługują kasy PC-POS.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych

Możliwość generowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie. Dane
generowane są za pomocą modułu Mcash (format Elixir-0)
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Dedykowany interfejs do generowania przelewów bankowych

Szczgóły do uzgodnienia
wycena indywidualna

Wymiana danych z systemem eSale Mayer S.C.

Moduł do wymiany danych z zewnętrznym oprogramowaniem firmy Mayer S.C., programem przeznaczonym na palmtopy, m.in. dla mobilnych handlowców.
CENA NETTO: 850,00 zł
CENA BRUTTO: 1 045,50 zł

Obsługa liczników klientów

Możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie klientów odwiedzających placówkę handlową.
Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to:
LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie).
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard

Moduł wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego
CENA NETTO: 550,00 zł
CENA BRUTTO: 676,50 zł

Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja PRO

Moduł wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego
CENA NETTO: 950,00 zł
CENA BRUTTO: 1 168,50 zł

Importer kursów walut

Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy PCMarket 7. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego “”spread-u””. Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: “”Data kursu”” i “”Numer tabeli kursowej””. Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga zainstalowanego środowiska Java.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer

Pricer to system wykorzystujący elektroniczne etykiety cenowe ESL (dystrybucja: Novitus) umożliwiające automatyczną zmianę wyświetlanych cen na podstawie zmian w kartotekach towarów wykonanych w bazie PC-Market 7.
CENA NETTO: 350,00 zł
CENA BRUTTO: 430,50 zł

Obsługa języka angielskiego

Moduł umożliwiający wykorzystanie języka angielskiego w programie PC-Market 7.
CENA NETTO: 450,00 zł
CENA BRUTTO: 553,50 zł