Z czym trzeba łączyć terminal płatniczy?

Z czym trzeba łączyć terminal płatniczy?

Rate this post

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych ewidencjonowana jest przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Stąd w każdym przepisie prawnym mowa jest o „kasach rejestrujących”. Wydane na podstawie tej Ustawy rozporządzenia „techniczne”, czyli np. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 12.09.2021. Ze względu na konstrukcję określa kasy rejestrujące jako „kasy autonomiczne” oraz „drukarki fiskalne”. Każde z urządzeń fiskalnych mówi o „kasie rejestrującej” a w charakterystyce kasy określa, czy jest to „kasa autonomiczna” czy też „drukarka fiskalna”.

Przepisy wykonawcze wyraźnie wskazują że obowiązek posiadania interfejsu komunikacyjnego kasa – terminal płatniczy dotyczy kas fiskalnych a nie dotyczy drukarek fiskalnych. Dlatego drukarki fiskalne w swoich konstrukcjach nie posiadają interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego połączenie ich z terminalami płatniczymi. Nie posiadając interfejsu komunikacyjnego, drukarki fiskalne nie podlegają obowiązkowi łączenia ich z terminalami płatniczymi.

Podsumowując, obowiązek łączenia z terminalem płatniczym po 1 lipca 2022 roku dotyczy jedynie kas autonomicznych online. Nie dotyczy drukarek fiskalnych, oraz wszelkich innych urządzeń offline.

Nasza oferta terminali płatniczych: https://zetoserwis.pl/terminale-platnicze/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *