Raporty dobowe i okresowe miesięczne

Raporty fiskalne-dobowe i okresowe miesięczne Raport fiskalny dobowy Według Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Podatnik ma obowiązek wystawienia dobowego raportu fiskalnego§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;…