SOHO dla obiektów hotelowych

PŁYTA SOHO
Cena netto wersji podstawowej: 990,00 zł
Cena brutto wersji podstawowej: 1217,70 zł

Oprogramowanie powstało przy współpracy z osobami, na co dzień zarządzającymi obiektami hotelowymi i jest ciągle doskonalony zgodnie z ich sugestiami, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką ergonomią i wygodą pracy. Już na etapie projektowania duży nacisk położony został na intuicyjną i łatwą obsługę. Niewątpliwą zaletą programu jest łatwość jego instalacji i konfiguracji, dzięki czemu duża część hotelarzy decyduje się na samodzielną instalację, co dodatkowo obniża koszt wprowadzenia nowego systemu. Załączony do programu obszerny podręcznik powoduje, że rozpoczęcie pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom komputera.

» obsługa rezerwacji
» overbooking
» obsługa pobytów indywidualnych oraz grupowych
» graficzna prezentacja obłożenia obiektu
» wydruk grafika obłożenia
» prowadzenie książki meldunkowej gości
» prowadzenie rachunków gości hotelowych
» wydruk raportu z pobytu
» rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
» planowanie wyżywienia dla gości oraz raport dla kuchni
» rozliczanie opłaty klimatycznej
» kontrola należności i zobowiązań
» wystawianie faktur VAT (również w EURO)
» korekty faktur VAT
» wystawianie faktur zaliczkowych i PRO-FORMA
» poczta wewnętrzna (pomiędzy pracownikami hotelu)
» obsługa depozytów
» obsługa parkingu
» budzenie gości
» nadzór nad stanem technicznym pokoi oraz kontrola ich czystości
» współpraca z urządzeniami fiskalnymi
» prowadzenie gospodarki magazynowej
» nadawanie różnych uprawnień użytkownikom
» eksport dokumentów do programów księgowych
» rejestr VAT
» automatyczne tworzenie sprawozdań KT-1 dla GUS-u
» generowanie różnych zestawień
» współpraca z programami gastronomicznymi
» współpraca z centralą telefoniczną
» praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci
» kartoteka towarów i usług oraz ich grupowanie
» automatyczna archiwizacja danych
» obsługa zamków hotelowych
» moduł rezerwacji obiektów i usług dodatkowych (SPA, itp.)
» szczegółowe definiowanie pokoi
» uwagi dla gości (upodobania, czarna księga)

Wygląd SOHO
Wygląd SOHO

SOHO zawiera wiele opcji oraz modułów:

SOHO XS – program pensjonatów

Wersja programu hotelowego SOHO przeznaczona dla bardzo małych obiektów turystycznych. Różnica pomiędzy wersją standardową a wersją XS to: możliwość zdefiniowania do 10 pokoi, brak wsparcia technicznego, brak możliwości zakupu modułów dodatkowych, brak możliwości przejścia na pełną wersję programu.
CENA NETTO 190,00 zł
CENA BRUTTO 233,70 zł

SOHO – program hotelowy do 30 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi
CENA NETTO 1 790,00 zł
CENA BRUTTO 2 201,70 zł

SOHO – program hotelowy do 50 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi
CENA NETTO 190,00 zł
CENA BRUTTO 233,70 zł

SOHO – program hotelowy do 70 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi
CENA NETTO 2 590,00 zł
CENA BRUTTO 3 185,70 zł

SOHO – program hotelowy do 90 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoi
CENA NETTO 4 190,00 zł
CENA BRUTTO 5 153,70 zł

SOHO – program hotelowy powyżej 90 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami powyżej 90 pokoi
CENA NETTO 4 990,00 zł
CENA BRUTTO 6 137,70 zł

SOHO – dodatkowe stanowisko obsługi

Dopłata do wersji podstawowej programu SOHO za każde dodatkowe stanowisko obsługi.
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – moduł rezerwacji internetowych

Moduł umożliwiający obsługę rezerwacji internetowych w programie SOHO. Wymagana umowa z dostawcą usługi rezerwacyjnej – Hotel Systems lub Profitroom. Opłata obowiązuje również w przypadku zwiększenia ilości obsługiwanych pokoi.
CENA NETTO 50% wartości

SOHO – współpraca z programem SOGA

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOGA (gastronomia).
Przy jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA – moduł GRATIS!
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – współpraca z programem SOSPA

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOSPA (SPA).
Przy jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA – moduł GRATIS!
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – moduł raportów własnych

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów na podstawie danych wprowadzonych do programu
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – pakiet 9 raportów predefiniowanych

Pakiet zawiera raporty: H01 Wydajność finansowa hotelu, H02 Rozliczenie pobytów, H03 Raport wyżywienia – nazwiska, H04 Raport wyżywienia – pokoje, H05 Statystyka geolokalizacji gości hotelowych, H06 Statystyka firm, H07 Statystyka gości hotelowych, H08 Raport rezerwacji, H09 Raport zajętości pokoi.
CENA NETTO 990,00 zł
CENA BRUTTO 1 217,70 zł

SOHO – przygotowanie raportu

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta.
CENA NETTO 990,00 zł
CENA BRUTTO 1 217,70 zł

SOHO – eksport danych do programu księgowego

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów).
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – obsługa zamków elektronicznych

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków elektronicznych.
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – obsługa centrali telefonicznej

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość współpracy z centralą telefoniczną.
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – rezerwacja powyżej 3 obiektów

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość rezerwacji większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa pozwala na rezerwację do 3 obiektów
CENA NETTO 490,00 zł
CENA BRUTTO 602,70 zł

SOHO – roczna aktualizacja

zakup w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.
CENA NETTO 10% wartości

SOHO– roczna aktualizacja bez kontynuacji

zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji.
CENA NETTO 30% wartości

SOHO – zmiana danych licencji

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP- usługa płatna w przypadku zmiana formy prawnej dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na nowego właściciela.
CENA NETTO 30% wartości