Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej

Serwis kasy fiskalnej
5 (100%) 1 vote

Serwis kasy fiskalnej jest niezbędny zarówno na początku jej działania w przedsiębiorstwie jak i w trakcie. Systematyczne przeglądy techniczne są kluczowym obowiązkiem przedsiębiorcy, którego niedopełnienie pociąga za sobą kary finansowe.

Serwis kasy fiskalnej przy instalacji

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prowadzącym sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, to w ciągu 2 miesięcy, od przekroczenia obrotu na poziomie 20 000 zł., masz obowiązek zainstalować kasę fiskalną. Uruchomienie kasy wiąże się z szeregiem czynności, których należy dokonać, aby ewidencjonowanie obrotów stało się możliwe. Zamiar wprowadzenia urządzenia rejestrującego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, następnie przeprowadzić fiskalizację i dokonać zgłoszenia poinstalacyjnego.

Fiskalizacja, zwana inaczej legalizacją, to uruchomienie trybu fiskalnego w obecności serwisanta. Służy zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy i jest zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Serwisant wprowadza do pamięci kasy NIP przedsiębiorcy, nazwę oraz inne dane dotyczące prowadzącego działalność.

Podatnik może korzystać jedynie z takiego serwisu, zarówno gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego, za który odpowiedzialny jest producent krajowy albo importer. Ewentualnie może serwisować urządzenia w innych jednostkach, ale tylko w przypadku, gdy prowadzący ten punkt posiada autoryzację producenta krajowego lub importera.

Warto zdecydować się na jeden serwis do obsługi wszystkich posiadanych przez nas kas, najlepiej w miejscu, w którym zakupiliśmy kasy. Serwisant, który przeprowadzi fiskalizację zostaje wpisany do książki serwisowej i to on w przyszłości będzie przeprowadzał przeglądu techniczne. Nie można zatem przeprowadzić przeglądu w dowolnie wybranym punkcie.
Istnieje możliwość zmiany serwisanta, ale to wymaga także dopełnienia formalności i zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Przeglądy techniczne kasy fiskalnej

Obowiązek przeprowadzania przeglądu posiadanych kas fiskalnych spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który ewidencjonuje obrót przy pomocy urządzenia rejestrującego. Przegląd techniczny powinien być przeprowadzony przez serwisanta wskazanego w książce, nie rzadziej niż raz na 2 lata. W przypadku firm przewozowych co najmniej co 25 miesięcy. Pierwszy termin przeglądu liczony jest od daty fiskalizacji.

Wiele firm sprzedających urządzenia fiskalne proponuje dłuższą gwarancję urządzenia, jeśli serwis kasy fiskalnej będzie przeprowadzany raz do roku. Jest to rozwiązanie tańsze, szybsze i przedłuża żywotność kasy. Serwisant podczas przeglądu przeprowadza konserwację urządzenia oraz eliminuje ewentualne usterki.

Istotny jest fakt, że obowiązek dotrzymania terminu spoczywa na podatniku, nie na serwisie. Wiele firm przeprowadzających przeglądy techniczne wychodzi naprzeciw swoim klientom i przypomina o zbliżającym się terminie kolejnego przeglądu. Po zgłoszeniu kasy do przeglądu, serwis ma 5 dni na jego przeprowadzenie. Sama czynność nie zajmuje wiele czasu, trwa ok. 1 godziny. Może być przeprowadzona zarówno w punkcie, jak i w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy serwisie zawsze konieczna jest książka serwisowa kasy fiskalnej. To w niej serwisant umieszcza wszystkie informacje dotyczące ingerencji podczas przeglądów. Nie można jej zgubić, ani zniszczyć. Jest bardzo ważnym dokumentem, potwierdzającym prawdziwość dokonanych przeglądów. W niej umieszczane są także zalecenia pokontrolne.

Konsekwencje prawne niedotrzymania terminu przeglądu technicznego kasy

Jeżeli podatnik nie przeprowadzi przeglądy technicznego kasy fiskalnej w wymaganym terminie naraża się na konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego i karę pieniężną. Przede wszystkim, jeżeli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy, nie zostanie zgłoszone urządzenie do przeglądu, wówczas podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi podatkowej, którą otrzymał na zakup kasy.

Ponadto na podatnika może być nałożony mandat karny w wysokości nawet 500 zł. Aby uniknąć niedotrzymania terminu, na kasie firmy umieszczają specjalne naklejki z terminem kolejnego przeglądu. Wiele kas posiada także elektroniczny system przypominania o zbliżającym się obowiązkowym przeglądzie.

Należy pamiętać, ze zawieszenie działalności gospodarczej, nie wstrzymuje biegu terminu do przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzeń rejestrujących obrót.

Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *