Raporty dobowe i okresowe miesięczne

Raporty dobowe i okresowe miesięczne

Rate this post
paragony

Raporty fiskalne-dobowe i okresowe miesięczne

Raport fiskalny dobowy

Według Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Podatnik ma obowiązek wystawienia dobowego raportu fiskalnego

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;

Z zapisu powyżej widzimy, że mamy obowiązek wystawienia raportu fiskalnego dobowego. Żaden przepis nie zwalnia nas z tego obowiązku. Natomiast nie ma obowiązku jego wydruku dobowego w postaci papierowej, gdyż w przepisach technicznych dotyczących kas online jasno widać:

§ 25. Kasa wystawia raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej,

Raporty dobowe i okresowe miesięczne: prawa techniczne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Tak właśnie działają kasy online. Za pomocą odpowiednich opcji można wyłączyć drukowanie raportu fiskalnego dobowego i przejść w sposób zapisywania online. Kasa zapisuje go w postaci cyfrowej i w pamięci fiskalnej następnie przesyła go do Centralnego Repozytorium Kas.

Raport fiskalny dobowy nie jest jedynym raportem którym możemy wykonać. Istnieją też inne jego rodzaje. Na przykład raport dobowy czytający lub kopia ostatniego raportu fiskalnego. Nie są one jednak obowiązkowe i są one dla podatnika.

Raporty okresowe miesięczne

Jest to raport, który podatnik może wykonać po zakończeniu danego miesiąca. Zawiera on WSZYSTKIE dobowe raporty z danego miesiąca. Zgodnie z przepisami podatnik ma obowiązek wykonania takiego raportu maksymalnie do 25 dni następnego miesiąca.

W obecnych przepisach Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących napisane jest:

§ 26. Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe i raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

4) oznaczenie odpowiednio „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” albo „RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY”;

Oznacza to, że nie możemy już używać nazwy RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ale zawartą w przepisie nazwę RAPORT OKRESOWY. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat kas online możesz wejść na naszą stronę Zeto serwis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *