NIP na paragonie fiskalnym dopiero od 2019!

NIP na paragonie fiskalnym dopiero od 2019!

NIP na paragonie fiskalnym dopiero od 2019!
Rate this post

Obecnie NIP na paragonie nabywcy nie jest obowiązkowy, ale trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej. Przewiduje się wprowadzenie takiego zapisu w ustawie o VAT, który nakładałby na przedsiębiorców obowiązek wystawiania faktury do paragonu na rzecz firm, tylko w sytuacji gdy taki paragon zawierałby NIP nabywcy. Już wcześniej planowano aby pojawiła się ustawa wprowadzająca wystawienie faktury na rzecz paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP, prace nie zostały zakończone. Zmiana ma wejść w życie z początkiem 2019 roku. Postęp prac legislacyjnych można śledzić na rządowej stronie Ponowne rozpatrywanie ustawy zainicjowano w związku ze zgłaszaniem znacznych nadużyć w zakresie wystawiania faktur do paragonów bez odzwierciedlenia w stanie faktycznym- tzw. “puste faktury”. Nadużycia te głównie występowały w branży budowlanej oraz paliwowej. Trzeba mieć na uwadze, te które mogą stać się przedmiotem potencjalnych nadużyć. Zmiana pozwoli na eliminacje sytuacji wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez klienta paragonów. Rząd wypowiedział się również w kwestii wymiany kas na nowe w związku z planowanymi zmianami przepisów. Ma dotyczyć to sytuacji gdy klient otrzymuje paragon a następnie żąda wystawienia faktury na rzecz paragonu. Zmiana nadal będzie uwzględniać możliwość takiego wystawienia ale pod warunkiem, że na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *