Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa

Rate this post

Zgodnie z aktualnym  rozporządzeniem Ministra Finansów sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być rejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej. Wtedy kasa fiskalna jest obowiązkowa. Przedmioty, które nie przekroczyły obrotu 20 000 zł w skali roku, nie podlegają temu obowiązku. Dla nowych podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w roku podatkowych limit 20 000 zł wliczany jest proporcjonalnie.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa

Od 2015r. Wielu podatników zostało zobowiązanych do raportowania dochodów na rzecz osób fizycznych niezależnie od osiąganych obrotów co znaczy, że nawet mały dochód w poprzednim roku nakazuje do montażu kasy. Do osób, o których mowa, należą m.in. realizujący sprzedaż i usługi w zakresie:

 • opieki medycznej
 • doradztwa podatkowego
 • usług kosmetycznych
 • usług prawniczych
 • usług związanych z pojazdami mechanicznymi
 • gastronomi

Firmy z pozostałych branż mogą zostać zwolnione z posiadania kasy fiskalnej po spełnieniu kilku warunków.

Kto jest zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ?

Wyżej wymienione są ogólne zasady obowiązku korzystania z kas  fiskalnych przy sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów przewiduje jednak zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla sprzedaży między innymi:

 • Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
 • Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
 • Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy
 • Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

Powyżej wymienione są tylko niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, pełny tekst ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Aby jednak ostatecznie ustalić, kiedy zainstalować kasę fiskalną , radzimy skontaktować się z księgową lub Urzędem Skarbowym.
kara za brak kasy fiskalnej, Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa