Kasy fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE

Rate this post

Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa o kasach fiskalnych online. Przewiduje ona stopniową wymianę kas tradycyjnych na kasy online dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Kto i kiedy musi wymienić kasę na nową?

 • od 1 stycznia 2020 r obowiązek wymiany kasy fiskalnej na online spoczywa na podatnikach:
  • sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych
  • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy, zakładania, bieżnikowania i regenerowania opon oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów.
 • od 1 lipca 2020 r zobowiązane do wymiany kas będą branże:
  • świadczące usługi stałe lub sezonowe w zakresie wyżywienia -stacjonarne placówki gastronomiczne jak również usługi w dziedzinie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedający węgiel, brykiet i paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu oraz półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 • od 1 stycznia 2021 r grupy podatników świadczących usługi:
  • fryzjerskie
  • kosmetyczne i kosmetologiczne
  • budowlane
  • prawnicze
  • lekarze oraz stomatolodzy
  • branża fitness (w zakresie wstępu)

Koszt wymiany kasy fiskalnej

Podatnicy objęci obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej na kasę online będą mieli prawo skorzystać z ulgi na zakup nowego urządzenia. Ulga wynosi do 90% wartości nowego urządzania online, ale nie więcej niż 700 zł. Z ulgi skorzystać mogą również przedsiębiorcy, który kupują po raz pierwszy kasę fiskalną i jest to kasa online.

Jak działa kasa fiskalna online

Kasa fiskalna online umożliwia w pełni zautomatyzowane oraz bezpośrednie przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), które podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Kopie drukowanych dokumentów zapisywane są w pamięci wewnętrznej, do której dostęp ma tylko autoryzowany serwis. Dodatkowo kasy będą automatycznie pobierały aktualizację oprogramowania z serwerów producenta. Dzięki ujednoliconemu protokołwi transmisji każda kasa online będzie współpracować z terminalem płatniczym. Podczas fiskalizacji kasy automatyczne zostanie madany numer ewidencyjny kasy.

Brak stosowania kasy online

W przypadku braku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy online podmiotów, które zostały objęte obowiązkiem ich posiadania ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz karę 300 zł na niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

Oświadczenie pracownika

Przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu rejestrującym (obowiązuje to przy wszystkich rodzajach kas) nowi pracownicy muszą podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży. Oświadczenie musi być podpisane i przekazane podatnikowi przed pierwszą sprzedażą wykonaną przez nowego pracownika. Pracownicy, którzy rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych przed 1 maja 2019r mają czas na podpisanie oświadczenia do 31 maja br. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.