Kasy fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE

Rate this post

Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa o kasach fiskalnych online. Przewiduje ona stopniową wymianę kas tradycyjnych na kasy online dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Kto i kiedy musi wymienić kasę na nową?

 • od 1 stycznia 2020 r obowiązek wymiany kasy fiskalnej na online spoczywa na podatnikach:
  • sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, a także gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych
  • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy, zakładania, bieżnikowania i regenerowania opon oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów.
 • od 1 lipca 2020 r zobowiązane do wymiany kas będą branże:
  • świadczące usługi stałe lub sezonowe w zakresie wyżywienia -stacjonarne placówki gastronomiczne jak również usługi w dziedzinie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedający węgiel, brykiet i paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu oraz półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 • od 1 stycznia 2021 r grupy podatników świadczących usługi:
  • fryzjerskie
  • kosmetyczne i kosmetologiczne
  • budowlane
  • prawnicze
  • lekarze oraz stomatolodzy
  • branża fitness (w zakresie wstępu)

Koszt wymiany kasy fiskalnej

Podatnicy którzy będą zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej na kasę online będą mieli prawo skorzystać z ulgi na zakup nowego urządzenia. Ulga wynosi do 90% wartości nowego urządzania online, ale nie więcej niż 700 zł. Z ulgi skorzystać mogą również przedsiębiorcy, który kupują po raz pierwszy kasę fiskalną i jest to kasa online.

Jak działa kasa fiskalna online

Kasa fiskalna online umożliwia w pełni zautomatyzowane oraz bezpośrednie przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), które podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Kopie drukowanych dokumentów zapisywane są w pamięci wewnętrznej, do której dostęp ma tylko autoryzowany serwis. Dodatkowo kasy będą automatycznie pobierały aktualizację oprogramowania z serwerów producenta. Dzięki ujednoliconemu protokołwi transmisji każda kasa online będzie współpracować z terminalem płatniczym. Podczas fiskalizacji kasy automatyczne zostanie madany numer ewidencyjny kasy.

Brak stosowania kasy online

ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz karę 300 zł na niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, w przypadku braku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy online podmiotów, .

Oświadczenie pracownika

Przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu rejestrującym (obowiązuje to przy wszystkich rodzajach kas) nowi pracownicy muszą podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży. Oświadczenie musi być podpisane, a także przekazane podatnikowi przed pierwszą sprzedażą wykonaną przez nowego pracownika. Pracownicy, którzy rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych przed 1 maja 2019r mają czas na podpisanie oświadczenia do 31 maja br. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.