Kasa fiskalna dla automatycznych myjni samochodowych!

Kasa fiskalna dla automatycznych myjni samochodowych!

Rate this post
Fiskalizacja automatycznych myjni samochodowych coraz bliżej

Kasa fiskalna dla automatycznych myjni samochodowych! 3 grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia. Dotyczy zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie projekt ten rozszerza grupę osób objętych obowiązkiem stosowania kas fiskalnych od lipca 2022 roku.

Obowiązkowa kasa fiskalna obejmie biznesy usług mycia i czyszczenia samochodów i wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku

O jakie myjnie chodzi , i gdzie należy zastosować kasy fiskalne. Według autorów projektów – “przedmiotowy projekt rozporządzenia rozszerza zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0). Także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta. Do tych czynności nie będzie miało zastosowania również zwolnienie wskazane w poz. 40 załącznika do projektu”.

Zachęcamy do obejrzenia ciekawego wywiadu z ekspertem na temat obowiązku fiskalizacji oraz najlepszych  rozwiązaniach, gwarantujących spełnienie tego obowiązku

KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *