Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana

Rate this post

Działalność nierejestrowana inaczej nierejestrowa lub nieewidencjonowana jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Podstawową cechą takiej działalności jest brak wymogu rejestracji firmy.

Działalność nierejestrowaną można prowadzić gdy przychody z tytułu działalności nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Na rok 2023 przewidziane są dwa progi.

 • od 01.01 do 30.06 miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 1745 zł
 • od 01.07 do 31.12 kwota graniczna miesięcznych przychodów to 1800 zł.

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną w okresie ostatnich 5 lat nie można wykonywać działalności gospodarczej lub dana działalność była w tym czasie zawieszona.

Działalność nierejestrowaną może prowadzić tylko osoba fizyczna.

Kiedy nie można prowadzić działalności nierejestrowanej

W kilku przypadkach nawet niewielkie miesięczne dochody nie pozwalają na założenie działalności nierejestrowanej. Dzieje się tak w momencie gdy prowadzona działalność wymaga:

 • zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • jest zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza, w której potrzebna jest koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej to m.in:

 • sprzed ż alkoholu
 • ochrona osób lub mienia
 • usługi detektywistyczne
 • zbieranie odpadów

Więcej informacji o zezwoleniach, koncesji lub wpisie do działalności regulowanej można znaleźć na stronach gov.pl.

Korzyści i obowiązki związane z działalnością nierejestrowaną

Do korzyści jakie płyną z prowadzenia działalności nierejestrowanej zaliczyć można:

 • brak obowiązku zgłaszania działalności do CEIDG, US oraz GUS
 • brak składek na obowiązkowe ubezpieczenie jak również ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
 • brak zaliczek na podatek
 • zwolnienie podmiotowe z tytułu płatności podatku VAT
 • brak obowiązku prowadzenia księgowości – wymagana tylko ewidencja sprzedaży

Prowadzący działalność nierejestrowaną ma obowiązek:

 • przestrzegać praw konsumenta
 • na żądanie kupującego wystawić fakturę lub rachunek
 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • rozliczać przychody z tytułu działalności w zeznaniu rocznym

W świetle prawa cywilnego prowadzący działalność nierejestrowana jest przedsiębiorcą w związku z czym ma obowiązki wzglądem konsumentów w szczególności związane ze zwrotem, reklamacją oraz naprawą.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowana

Aby nie ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej obrót na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć 20 tyś zł.

Wyżej wymieniony zapis nie obowiązuje w sytuacji gdy sprzedaż towarów lub usług objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Do takich należą m.in:

 • fryzjerstwo
 • kosmetyka i kosmetologia
 • gastronomia
 • naprawy pojazdów silnikowych
 • doradztwo podatkowe
 • sprzedaż gazu płynnego

Sprzedaż takich towarów wymaga ewidencjonowania na kasie fiskalnej niezależnie od wielkości obrotu.

Dobór kasy fiskalnej w działalności nierejestrowanej sprowadza się do kilku kroków. Pierwszy z nich to wybranie sposobu łączenia się kasy fiskalnej z internetem. Do wyboru są trzy możliwości:

 • przewodowo – sieć LAN
 • bezprzewodowo poprzez sieć Wi-Fi
 • Bezprzewodowo poprzez sieć GSM

Następnie w zależności czy kasa ma być mobilna czy stacjonarna należy wybrać jej wielkość. Ponieważ w działalności nierejestrowanej ilość wystawianych paragonów nie będzie duża, nie ma potrzeby zakupu większych kas systemowych. Kasy mobilne charakteryzują się małymi rozmiarami oraz wagą. Komunikują się najczęściej za pomocą sieci Wi-FI lub GSM.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kasa Elzab K1 Slim idealnie nadająca się do tego typu działalności.

Spośród kas fiskalnych korzystających z połączenia przewodowego jak również sieci Wi-Fi dużym zainteresowaniem cieszy się kasa Novitus Nano II.

Wszystkie urządzenia fiskalne nadające się do każdego rodzaju prowadzenia działalności można znaleźć na stronie internetowej firmy ZETO Serwis.

Ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana wymaga prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Forma prowadzonej ewidencji jest dowolna (forma papierowa jak również elektroniczna). Ewidencja sprzedaży pozwala na ustalenie czy nie został przekroczony limit przychodów w danym miesiącu. W ewidencji należy wpisywać sprzedaż z danego dnia nie później niż następnego dnia przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. W ewidencji należy zamieścić datę sprzedaży, numer dokumentu sprzedaży, wartość sprzedaży jak również wartość sprzedaży narastająco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *