Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Rate this post

Nabyliśmy nową kasę fiskalną i skonfigurowaliśmy bazę towarów. Nie jesteśmy pewni czy to aby na pewno wszystko. Nikt nie chce mieć późniejszych nieprzyjemności z Urzędem Skarbowym, więc warto zweryfikować czy wszystko jest w porządku. Sprawdź co powinien zawierać paragon fiskalny i czy nie zapomniałeś o jakimś ważnym elemencie.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Paragon fiskalny musi zawierać:

 1. Nazwa podatnika
 2. Adres miejsca sprzedaży, a w przypadku sprzedaży w miejscach niestałych – adres siedziby

  Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego
  Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego
 3. NIP podatnika
 4. Numer wydruku
 5. Czas i data sprzedaży
 6. Nazwa towaru lub usługi (ew. opis)
 7. Cena towaru lub usługi
 8. Ilość i wartość sprzedaży
 9. Kwota podatku
 10. Wartość zwolniona od podatku
 11. Łączna kwota podatku
 12. Łączna kwota należności
 13. Numer paragonu fiskalnego
 14. Numer kasy i oznaczenia kasjera (jeśli jest więcej stanowisk kasowych)
 15. Logo fiskalne oraz numer unikatowy kasy
 16. Oznaczenie waluty (przynajmniej przy łącznej kwocie)

Paragon fiskalny – pozostałe wymagania

Wysokość znaków na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli nabywca zażąda zamieszczenia na paragonie swojego NIP-u, a przy tym kwota transakcji nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro, to można uznać ten paragon za fakturę uproszczoną —mówi o tym por. art. 106e ust. 5 pkt 3 oraz art. 106h ust. 4 ustawy o VAT.

Oczywiście na podstawie faktury uproszczonej można dokonać odliczenia podatku naliczonego (jeżeli oczywiście dotyczy zakupów, które dają prawo do takiego odliczenia!).